Zpět

VODA NAD ZLATO

Přidáno 22. 8. 2021
Petice za ústavní ochranu vody a půdy
PETICE ZA ÚSTAVNÍ OCHRANU VODY A PŮDY

podle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, určená k projednání v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:
Mgr. Pavel Hořava | Mgr. Petr Hladík

VODA NAD ZLATO PETICE ZA ÚSTAVNÍ OCHRANU VODY A PŮDY PETIČNÍ VÝBOR
My, níže podepsaní, žádáme prostřednictvím této petice poslance a poslankyně, senátory a senátorky, aby přijali ústavní zákon, kterým bude stanoveno, že:
„Stát dbá o šetrné využívání přírodních zdrojů, zejména vodních zdrojů a půdy, a ochranu přírodního bohatství.“
Voda je nenahraditelnou surovinou, bez které není možný život. Úrodná půda je základním předpokladem pro zemědělství a obživu obyvatel.
Země nám byla svěřena, abychom o ni pečovali a předali ji našim dětem a vnoučatům.
Chceme ji chránit nejvyšším zákonem České republiky, Ústavou.

Petiční výbor:
Mgr. Pavel Hořava – Hermannova 16, 625 00 Brno 25
Mgr. Petr Hladík – Pod kaplí 288/33, Soběšice, 644 00 Brno 44
Mgr. Šárka Jelínková - Za Příhonem 765, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 1

Výše uvedenou petici můžete i Vy podpořit a podepsat v Lékárně Anna na Novém Náměstí.