Kdo jsme

Zde bude text popisující místní organizaci, její začlenění do struktur KDU, a její hitorii.