Zpět

Volební program

Přidáno 23. 8. 2018
Město atraktivní pro rodinu
seniory, rodiče i děti

Město
Bezpečné 
 - zasadíme se  - o zpřehlednění křižovatky u Pewagu
                          - o  řešení havarijního stavu chodníků  
                          - o  dohled nad problematickými místy (kamery)
                          - o zákaz hazardu 
 - budeme podporovat - komunitní centrum Naděje
                                     - snížení rychlosti v nebezpečných úsecích
Kulturní a vzdělané   
 - zasadíme se  -  o vhodnější prostory pro knihovnu a DDM Kamarád
                          -  o obnovu letního kina              
 - budeme podporovat  -  akce pořádané pro celou rodinu (vzdělávací, sportovní, kulturní)
                                      -  aktivity dětí a mládeže (ZUŠ, DDM, sport apod.)
                                      -   akce pro seniory
Moderní 
- zasadíme se – o výstavbu startovacích bytů a bytů se službami pro seniory
                         -  o přípravu zasíťovaných stavebních pozemků
 
 - budeme podporovat-snížení produkce směsného komunálního odpadu 
                                    - koncepční a smysluplné řešení průmyslové zóny

Otevřené
  - zasadíme se  -  o transparentní účty radnice
  - budeme podporovat – aktivity vedoucí k otevřenému městu
    (rozklikávací rozpočty, registr smluv, veřejné zakázky, elektronické hlášení závad, …)

Pomáhající
- zasadíme se – o slevu na poplatku za svoz odpadů za druhé a další dítě v rodině
- budeme podporovat - sociální služby a dostupnou obornou lékařskou péči

Upravené
- zasadíme se - o revitalizaci parku na Zámostí
                       - o doplnění Hudebního pavilonu v Javorce o sociální zázemí
                       - o postupnou revitalizaci a obnovu veřejných prostranství a památek                 

- budeme podporovat - dobudování  odpočinkové zóny Benátky
                                    - pravidelnou údržbu města, jeho památek a zeleně
                                    - doplnění laviček s opěradly a květinových záhonů tam, kde chybí
Vstřícné k občanům
- zasadíme se - o zřízení kanceláře sdružených služeb v centru města     
                                                                      (Teza+Eko Bi+Vodárenská společnost)
           
 - budeme podporovat – aktivity vedoucí k zjednodušení komunikace mezi městem a jeho občany,  o zjednodušení vyřizování žádostí (jedna žádost, jedny dveře)

Zdravé a sportovní
 - zasadíme se – o zřízení městské sauny
                         - o vybudování knajpoviště
                                          
 - budeme podporovat – sport pro všechny generace (např. rodinné vstupné na bazén)
                                     - výstavbu koupaliště v Křivolíku, cyklostezky do Rybníka, inline dráhy