Zpět

Naše priority

Přidáno 23. 8. 2018
Naším základním cílem je zdravý a dlouhodobě udržitelný rozvoj města, které je otevřené a vstřícné ke všem svým občanům.

Pro budoucnost našeho města je nezbytná promyšlená a realistická koncepce rozvoje  sdílená jeho občany ( koncepce dopravy a parkování, bydlení, sociálních služeb,  odpadového hospodářství, průmyslové zóny, koncepce budování a údržby  odpočinkových  a sportovních zón apod.).

Chceme  město 

 ⇒ Bezpečné
      ⇒ Kulturní a vzdělané
           ⇒ Moderní
               ⇒ Otevřené
                    ⇒ Pomáhající
                        ⇒ Upravené
                            ⇒ Vstřícné
                                ⇒ Zdravé a sportovní