Zpět

Příručka voliče

Přidáno 23. 8. 2018
Příručka voliče komunálních voleb 2018

Blíží se komunální volby. Pravděpodobně ne všem, je princip komunálních voleb zcela jasný, proto bychom se pokusili Vám ho přiblížit. Ten, kdo jej zná, nemusí dále číst. 
 
Každá obec, město či městská část v České republice má dle počtu svých obyvatel příslušný počet zastupitelů, v našem městě je těchto zastupitelů  27.
Volební systém komunálních voleb do zastupitelstev obcí je založen na většinové volbě stran a hnutí.
Strana, která chce mít svoje kandidáty v zastupitelstvu, musí získat minimálně 5% hlasů z celkového počtu platných hlasů.
Počet mandátů (členů) jedné strany v zastupitelstvu  vychází z celkového počtu hlasů, které tato volební strana obdrží od voličů.
Označí-li volič křížkem celou volební stranu v rámečku u jejího názvu, obdrží všichni kandidáti této strany po jednom hlasu a strana obdrží tolik hlasů, kolik má na své listině kandidátů.
Zaškrtne-li volič jednotlivé kandidáty z různých stran v rámečcích před jejich jmény, obdrží tito kandidáti jeden hlas (tzv. preferenční hlasy) a každá strana tolik hlasů, kolik jejích kandidátů bylo označeno.
Zbytek hlasů do celkového počtu  pak obdrží volební strana, kterou volič dále označil v rámečku u jejího názvu.
POZOR!!!!!!
Označí-li takto volič více než 27 kandidátů, je jeho volební lístek neplatný.  Neplatný volební lístek je i v případě, že volič označí současně dvě strany (v rámečku před názvem strany).
Zvítězí strana, která obdrží nejvíce hlasů. Vítězství strany však nemusí znamenat, že tato strana získá i rozhodující  a rozhodovací postavení v obci. To by platilo v případě, že by její vítězství bylo tak výrazné, že získá nadpoloviční většinu mandátů v zastupitelstvu, což se nestává. Záleží potom na tom, jak a s kterou další stranou či stranami se dohodne na další spolupráci v zastupitelstvu.
Vážení spoluobčané, jít k volbám není vaší povinností, je to vaše právo. Využijte je a volte strany a  osobnosti, které mají vaši důvěru.  Věříme, že Vaši důvěru máme i my.